Bestuur

 

 

Voorzitter: vacant.

Secretaris: Judith Harmsen, Moeshorn 8, 9966 VH, Zuurdijk. Tel 0595-850959

Penningmeester: Bern Tromp,  Elensterweg  11 9971 BA, Ulrum.

Competitiezaken\technische zaken: Popke Jan Zwart, Leensterweg 32, 9971 EC Ulrum, tel. 0595-850961